terbaek!

Monday, November 8, 2010

semuanya bukan milik kita;

Kita selalu lupa semua ini milik Allah swt dan apabila Allah murka pastinya para malaikat yang membawa angin, air dan api akan melakukan tugas. Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Jangan lagi percaya pada sekerat kayu keras yang kononnya dapat menundukkan letusan Gunung Merapi. Jangan percaya pada batu cincin yang kononnya boleh menahan ombak dilautan. Jangan percaya pada dampingan Jiin yang kononnya dapat menunujkkan kepada kita alamat alamat tertentu.

Kembalilah kepada jalan Allah yang lurus sebelum kita dikembalikan liang tulus.

Allahuakbar.No comments: